Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Gaujas upes telpiskās attīstības plāna apspriešanas sanāksme

Gaujas upes telpiskās attīstības plāna apspriešanas sanāksme

Iedzīvotāji aicināti piedalīties Gaujas upes telpiskās attīstības plāna apspriešanā 5.jūnijā plkst.16.00 Cēsu Pils parka lapenē.

Jau gandrīz gadu SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”, sadarbībā ar pašvaldību pēta Gaujas piekrasti, meklē risinājumus un gatavo ieteikumus, kā Gauju Cēsu pilsētā padarīt tuvāku un pieejamāku iedzīvotājiem un pievilcīgāku tūristiem.

Vairākās tikšanas reizēs ar pētījuma autoriem tika izzināts iedzīvotāju un uzņēmēju viedoklis, apsekota teritorija. Tika veikts biotopu apsekošanas apkopojums, ainavas izpēte un vērtējums, upīšu ūdens kvalitātes pārbaude, kā arī piedāvāta tūrisma infrastruktūras perspektīvā attīstība.

Pētījuma materiāli, ar kuriem interesenti var iepazīties pirms to apspriešanas sanāksmes, aplūkojami ŠEIT.

Ņemot vērā, ka turpinās valstī izsludinātā ārkārtējā situācija pašvaldība šo sanāksmi plāno brīvā dabā, ievērojot visus drošības pasākumus.

Interesentus lūdzam pieteikties Intai Ādamsonei pa telefonu 64161818 vai e-pastu inta.adamsone@cesis.lv.

Projektu 100% apmērā līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Datums: 2020. gada 29. maijs