Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Eksperti pulcējas diskusijās par būvniecību novadā

Eksperti pulcējas diskusijās par būvniecību novadā

Janvāra nogalē Cēsu novada būvvalde sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldi rīkoja pasākumu “Cēsu novada izaugsmei” ar mērķi veidot dialogu un regulāru sadarbību ar Cēsu novada aktīvākajiem projektu attīstītājiem, projektētājiem, arhitektiem un būvniekiem.  Pasākumā pārrunātas kvalitatīvas un ilgtspējīgas vides veidošanas aktualitātes būvniecības, investīciju un teritorijas plānošanas jomās.

Atsaucība bija liela un Vidzemes koncertzāles kinozālē pulcējās vairāk kā 50 nozares profesionāļi. Pasākumā tika skaidroti teritorijas plānojuma procesi un termiņi, ieskicētas aktualitātes novada vides aizsardzības jomā. Tāpat sanākušie tika iepazīstināti ar esošo ES fondu plānošanas periodu un pašvaldības investīciju projektiem. Būvvaldes speciālisti sniedza pārskatu par novadā izskatītajiem projektiem, to kvalitāti un galvenajām attīstības tendencēm.

Noslēgumā pirms diskusijām projekta autori prezentēja Konrāda nama kompleksa ieceri Cēsu vecpilsētā.

Pasākuma dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās ar būvvaldes un Attīstības pārvaldes speciālistiem, atzinīgi novērtēja pasākumu, kā arī sniedza ierosinājumus par citiem nozīmīgiem diskusiju tematiem turpmāk.

Datums: 2023. gada 1. februāris