Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā izglītības satura un kvalitātes vadītāju

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā izglītības satura un kvalitātes vadītāju

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Izglītības satura un kvalitātes vadītāja amata mērķis  - sniegt atbalstu augstas izglītības kvalitātes nodrošināšanai Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs.

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt un ieviest sistēmu pastāvīgai pedagogu kvalifikācijas celšanai un tālākizglītībai, kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai, regulāram pedagogu darba kvalitātes novērtējumam, mācību procesa kvalitātes uzlabošanai, atbalsta pasākumu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kā arī pasākumus talantīgo izglītojamo atbalstam Cēsu izglītības iestādēs, u.c.;
 • Konsultēt izglītības iestāžu vadītājus par iestāžu prioritāšu izvirzīšanu;
 • Organizēt tālākizglītības kursus, seminārus, konferences pedagogiem, tai skaitā iniciēt, vadīt un aktīvi atbalstīt Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņu vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā;
 • Izveidot un koordinēt sistemātisku profesionālās kultūras pasākumu piedāvājuma iekļaušanu izglītības procesā, gan projekta “Skolas soma” ietvaros, gan ārpus tā;
 • Izveidot un koordinēt atbalsta sistēmu sadarbībai starp skolām, uzņēmumiem, NVO, kultūras un citām organizācijām, radot padziļinātu izpratni par kompetencēm, kas nepieciešamas mūsdienu darba tirgum un pilsoniskai aktivitātei;
 • Organizēt centralizēto eksāmenu un valsts pārbaudes darbu norisi novadā un veikt centralizēto eksāmenu un valsts pārbaudes darbos iegūto vērtējumu analīzi;
 • Pārzināt izglītības jomu regulējošos normatīvos aktus, tai skaitā spēt dot priekšlikumus gan iekšējo, gan ārējo normatīvo aktu izmaiņām;
 • Sistemātiski un mērķtiecīgi informēt sabiedrību par izglītības saturu un formu attīstību.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība (izglītības zinātnēs vai pedagoģijā, vai iegūta ar izglītības programmām saistīta profesionālā pilnveides vai profesionālās ievirzes izglītība);
 • Vismaz 2 gadu pieredze izglītības iestādes vadītāja vai iestādes vadītāja vietnieka vai metodiķa amatā pēdējo piecu gadu laikā;
 • Augsta izpratne par  kompetencēs balstīta satura ieviešanu izglītībā;
 • Normatīvo aktu pārzināšana amata kompetencē esošo jautājumu jomā;
 • Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • B kategorijas autovadītaja apliecība.

Personiskās īpašības:

 • Punktualitāte, augsta precizitāte un atbildības sajūta darba pienākumu izpildē;
 • Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu laiku;
 • Labas saskarsmes, sadarbības un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • Iniciatīva.

Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • stabilu atalgojumu (līdz 1390 EUR pirms nodokļu nomaksas).

CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Izglītības satura un kvalitātes vadītājs” līdz 2020.gada 20.jūlijam.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Datums: 2020. gada 7. jūlijs