Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada bāriņtiesa aicina līdzcilvēkus pievērst īpašu uzmanību bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību aizsardzībai

Cēsu novada bāriņtiesas (turpmāk - bāriņtiesa) viens no pamatuzdevumiem – primāri nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesības.

Lai bāriņtiesa varētu īpašu vērību pievērst bērnu drošībai un aprūpei, kā arī aizgādnībā esošajām personām, aicinājums nekavējoties ziņot par situācijām ģimenēs,

  • ja bērns ir palicis bez likumiskā pārstāvja;
  • ja bērns iespējams atstāts bez uzraudzības, īpaši gadījumos, ja bērns līdz 7 gadu vecumam ir atstāts viens vai bērna jaunāka par 13 gadiem klātbūtnē;
  • ja bērna vecākam veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nodrošināt bērna aprūpi;
  • par aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas;
  • ja ir aizdomas, ka bērns vai aizgādnībā esoša persona cieš no jebkāda veida vardarbības.

Informāciju bāriņtiesu lūgums sniegt e-pastā info.barintiesa@cesis.lv vai pa tel. 27806030; 64127891; 64120956

 Informācija zināšanai:

  • Ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, nepieciešams informēt viņus par iespēju attālināti izdot pilnvaru bērna pārstāvībai, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem.;
  • Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļa noteikts, ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.
Datums: 2020. gada 18. marts