Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atjauno Viestura un Satekles ielas

2020.gada 12.augustā tika noslēgta vienošanās starp Cēsu novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, kura gaitā plānots veikt Viestura un Satekles ielu posmu (Viestura iela posmā no Zaķu ielas kustības pārvada līdz Slimnīcas ielai) un Satekles ielas (posmā no Viestura ielas līdz Bērzaines ielai) atjaunošanu, lai sekmētu privāto investīciju palielināšanu Cēsu klīnikas rajonā.

Viestura un Satekles ielā, saglabājot esošos ielas un ietves parametrus, paredzēta ielas braucamās daļas asfaltbetona segas atjaunošana, reciklējot esošo asfaltbetona segumu un izbūvējot divas jaunas asfaltbetona kārtas. Paredzēts atjaunot arī ielas apmales un esošās ietves, kā arī plānā ir aku, gūliju sakārtošana un horizontālā marķējuma uzklāšana.

Posmā gar Beverīnas 12 (ielas kreisajā pusē) un posmā no Glūdas ielas līdz Slimnīcas ielai (abās ielas pusēs) paredzēts saglabāt esošās ielas apmales un ietvi. Ielu atjaunošanas remontdarbi jau sākti, un tos plānots pabeigt jau šajā septembrī. Būvdarbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Imberteh”.

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā” (projekta Nr.3.3.1.0/20/I/014) tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām". Projekta kopējās izmaksas – 171 522,21 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 28 434,62 EUR, valsts budžeta dotācija – 1254,47 EUR un pašvaldības finansējums – 141 833,12 EUR apjomā. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 1.janvārim.

 

Datums: 2020. gada 2. septembris