Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ar pašvaldības atbalstu Cēsīs notiks divas vasaras skolas

Ar pašvaldības atbalstu Cēsīs notiks divas vasaras skolas

Noslēgusies Cēsu novada pašvaldības vasaras skolu organizēšanas projektu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt vasaras skolu organizēšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, radot jaunas idejas un pieejas konkrētajā sfērā.

2021.gada vasaras skolu organizēšanas projektu konkursā finansējums piešķirts:

  • Nodibinājumam “Ruckas mākslas fonds” ar vasaras skolas projekta pieteikumu “Aprites ekonomikas vasaras skola” (EUR 2000.00);
  • Biedrībai “Latvijas Jauno Zinātnieku Apvienība” ar vasaras skolas projekta pieteikumu “Pārvarot izaicinājumus zinātnē” (EUR 1000.00).

Konkursā prioritāri atbalsta:

  1. Vasaras skolas jomās, kas skar klimata pārmaiņu jautājumu risināšanu, bezatkritumu un videi draudzīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī vasaras skolas digitālo, radošo un kultūras industriju, sociālo zinātņu jomās;
  2. Vasaras skolas, kuru ietvaros tiek pētītas Cēsu novadam aktuālas problēmas, radīti risinājumi vai rīcības plāni aktuālu problēmu novēršanai, radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas vērtības;
  3. Vasaras skolas, kurās plānots piesaistīt starptautiskus dalībniekus, starptautiskus ekspertus vai vieslektorus.
  4. Vasaras skolas, kas tiks īstenotas tūrisma nesezonā laika posmā no kalendārā gada 1.septembra līdz secīgi sekojošā kalendārā gada 1.aprīlim, tādējādi piesaistot novadam papildu viesus un uzlabojot pilsētas ekonomisko situāciju tūrisma nesezonas laikā.
Datums: 2021. gada 26. jūlijs