Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicinām veikt jumtu tīrīšanu no lāstekām

Aicinām veikt jumtu tīrīšanu no lāstekām

Cēsu novada pašvaldība aicina namu apsaimniekotājus un īpašniekus veikt ēku jumtu apsekošanu un attīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām. 

Mainīgajos laikapstākļos, kūstot sniegam, uz ēku jumtiem izveidojusies ledus kārta un lāstekas apdraud gājēju un pie namiem novietoto transportlīdzekļu drošību. 

Veicot jumtu tīrīšanu, lūdzam ievērot drošības pasākumus, norobežojot pieeju darbu veikšanas vietai, lietojot atbilstošos darba aizsardzības līdzekļus, kā arī uzticot darbu veikšanu profesionāļiem. 

Ja ēku jumtu attīrīšanu nav iespējams veikt uzreiz, lūdzam gar namiem norobežot zonu, kur iespējams krist sniegam, ledus gabaliem un lāstekām, lai nodrošinātu gājēju drošību. Bīstamās zonas lūdzam norobežot tā, lai gājējiem ērtāk būtu šķēršļus apiet, nevis ignorēt. 

Tāpat aicinām gājējus rūpēties pašiem par savu drošību un namu apsaimniekotāju izvietotos norobežojumus ievērot! 

Atgādinām arī, ka namīpašniekiem jāparūpējas par ietvju, veloceliņu un piebrauktuvju pastāvīgu kopšanu, bet ne tālāk kā 6 m no zemesgabala robežas. Ja vien to netīra pašvaldība. Jāievēro, lai ietves, gājēju celiņi un velosipēdu ceļi tiktu attīrīti no sniega un ledus un nokaisīti ar pretslīdes materiālu (publiskā lietošanā esošajās teritorijās ziemas periodā kopšanas darbi pirmo reizi jānodrošina katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, periodiski – visas dienas garumā), izmantojot tikai smilts, grants vai pašvaldības sagatavotu pretslīdes materiālu, vismaz 1 metra platumā, piegulošajā teritorijā savāktā sniega izvešanu 2 diennakšu laikā no vietām, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmi vai redzamību, kā arī izkaisītā pretslīdes materiāla savākšanu, tiklīdz tas vairs nav nepieciešams.

Datums: 2022. gada 8. decembris