Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina darbā Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieku

Aicina darbā Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieku

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieku komunālajos jautājumos (darbs uz nenoteiktu laiku).

Cēsu novada pašvaldība ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieka amata mērķis ir pārraudzīt un nodrošināt efektīvu Cēsu pilsētas un Vaives pagasta teritorijas labiekārtošanu, uzturēšanu un inženierkomunikāciju saglabāšanu.

Galvenie amata pienākumi:

 • Pārraudzīt, organizēt un nodrošināt efektīvu ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas, savākšanas, attīrīšanas un teritoriju kopšanas, kapsētu saimniecības un dzīvnieku patversmes, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanu;
 • Plānot, organizēt, analizēt un risināt nepieciešamos darbus ceļu, ielu, ietvju un veloceliņu apsekošanā, transporta kustības organizācijas shēmas uzlabošanā un saskaņošanā;
 • Sastādīt teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbu budžeta pieprasījumu un sagatavot tehnisko dokumentāciju iepirkumiem par budžetā apstiprinātajiem teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbiem, pašvaldības infrastruktūras objektu projektēšanu un būvniecību;
 • Plānot, organizēt, analizēt un risināt grants ielu un ceļu virsmu divkārtu apstrādi, virsūdeņu novadīšanas sistēmu izbūvi un remontu;
 • Plānot, organizēt, analizēt un piedāvāt risinājumu par pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un infrastruktūras būvniecības (ceļu, ielu, ietvju un veloceliņu) projektiem, koordinēt un kontrolēt darbu izpildi atbilstoši projektam vai līgumam;
 • Organizēt un piedalīties būvdarbu sanāksmēs, pārstāvot pašvaldības kā pasūtītāja intereses;
 • Piedāvāt risinājumus inženiertehniskām problēmām, uzņemoties tehnisko atbildību par pašvaldības infrastruktūras būvniecības projektiem;
 • Sagatavot dokumentu projektus (atbildes uz pieprasījumiem un iesniegumiem, sanāksmju protokolus, pretenzijas, līgumu projektus, lēmumu projektus, administratīvo aktu projektus, saistošos noteikumus, konkursu nolikumus, rīkojumus, darbu izpildes pieņemšanas-nodošanas aktus, utml.) atbilstoši kompetencei; u.c.

Prasības pretendentiem / -ēm:

 • Augstākā izglītība inženierzinātņu jomā;
 • Pieredze inženiertehnisku jautājumu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un būvniecības jautājumu risināšanā;
 • Normatīvo aktu pārzināšana amata kompetencē esošo jautājumu jomā;
 • Vadītāja, organizatora pieredze un prasme;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Personiskās īpašības:

 • Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 • Konceptuāla, analītiska un stratēģiska domāšana;
 • Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • Personāla vadības, organizatora prasme.

Mēs piedāvājam:

 • Darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • Atalgojumu (1700 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • Profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • Sociālās garantijas un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam, t.sk. nodrošinām jauno speciālistu ar apdzīvojamo platību atbilstoši Cēsu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā";
 • Attālināta, elastīga darba iespējas.

CV, pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi (Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Cēsu novada Centrālā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vakances@cesunovads.lv ar norādi „Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks” līdz 2022. gada 15.novembrim.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada Centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese:
dome@cesis.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā
www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

Datums: 2022. gada 2. novembris