Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina darbā Cēsu Tūrisma informācijas centra vadītāju

Aicina darbā Cēsu Tūrisma informācijas centra vadītāju

Pašvaldības aģentūra "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" aicina pievienoties savai komandai Cēsu Tūrisma informācijas centra vadītāju.

Pašvaldības aģentūra "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" ir Cēsu novada pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Cēsu novadā.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt tūrismu veicinošas aktivitātes;
 • popularizēt Cēsis kā tūrisma galamērķi vietējā un starptautiskajā tirgū;
 • sagatavot un īstenot vietējos, reģionālos un starptautiskos tūrisma projektus;
 • sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem un tūrisma organizācijām;
 • sekmēt jaunu tūrisma produktu un maršrutu veidošanu un esošo attīstību;
 • plānot un organizēt Cēsu Tūrisma informācijas centra ikdienas darbu.

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • akadēmiskā izglītība vai vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tūrisma nozarē vai citā līdzīgā darbības sfērā;
 • vismaz 2 gadu darba pieredze tūrisma jomā un 1 gadu vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmeni, ļoti labas valodas gramatikas un stilistikas zināšanas;
 • ļoti labas angļu un vēl vienas svešvalodas prasmes, priekšrocība vācu un krievu valodām;
 • izpratne par finanšu vadību un grāmatvedības pamatprincipiem;
 • prasme izteikt un aizstāvēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • stratēģiska domāšana un prasme rast risinājumus nestandarta situācijās;
 • lieliskas saskarsmes, organizatoriskas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas un atvērtība pret inovācijām;
 • spēja strādāt patstāvīgi, notiekt gan savas, gan arī savas komandas prioritātes.

Piedāvājam:

 • būt daļai no komandas, kura rūpējas par Cēsu pilsētas tēlu un attīstību;
 • interesantu, ļoti dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atalgojumu no EUR 1000- EUR 1150 mēnesī (bruto) un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • iespēju doties komandējumos;
 • individuālās izaugsmes un attīstības iespējas.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot CV un pieteikuma vēstuli, kurā pamatota pretendenta atbilstība amatam un 3 lietas, ko viņš/viņa ir gatavs paveikt, lai attīstītu tūrisma nozari Cēsu novadā. Pieteikumu ar norādi “Tūrisma informācijas centra vadītājs” lūdzam sūtīt uz e-pastu cesis@cesis.lv vai nogādāt “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” birojā Baznīcas laukumā 1, Cēsīs līdz 2021.gada 7.oktobrim plkst.13:00. Papildus informācija par vakanci pa tālruni 29154367.

Datums: 2021. gada 23. septembris