Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Šajā vasaras sezonā apmeklētājiem atkal būs pieejama Cēsu pils.

Šajā vasaras sezonā apmeklētājiem atkal būs pieejama Cēsu pils.

Līdz ar plānoto kultūrvietu publiskās darbības atsākšanu šajā vasaras sezonā apmeklētājiem atkal būs pieejama Cēsu pils.

Ikviens interesents varēs aplūkot senos pils mūrus, ar sveču lukturīti rokā uzkāpt rietumu tornī, kā arī iepazīt dienvidu torni jeb Garo Hermani, kura četros stāvos iekārtota multimediāla ekspozīcija “Dzīve uz pulvermucas”.

Plašajā pirmajā priekšpilī vasaras sezonā būs aplūkojams viduslaiku virtuves dārzs, kurā tiek audzēti tādi augi, kas bija pieejami viduslaiku Livonijā. Turklāt dārzā apmeklētāji varēs sastapt atpazīstamību guvušo dārznieci Līgu Eglīti, kas pastāstīs par augiem, to pielietojumu uzturā, veselībā un saimniecībā, viduslaiku darba rīkiem, kā arī sniegs padomus augsto dobju ierīkošanā.

Amatnieku darbnīcās arī šovasar būs sastopami gadsimtiem senu amatu meistari: kaula un raga apstrādes meistars, kokvirpotājs, kalējs, krāsu darinātāja. Bez iepriekšminētajiem amatniekiem darbnīcās var sastapt meistarus, kuri demonstrēs savas prasmes, apstrādājot mālu, pinot virves, veicot agrīno iespieddruku u.c.

Viduslaiku aktivitāšu laukumā zinošs spēļu meistars iemācīs dažādas viduslaiku bērnu iecienītas veiklības, spēka un prāta spēles, kā arī rotaļas. Apmeklētāji varēs aplūkot Livonijas laika kara un darba zirga koka atveidojumus un pielaikot viduslaiku plakšņu bruņas.

Ar aktuālāko informāciju par Cēsu pils atvēršanu apmeklētājiem ir iespējams iepazīties www.cesupils.lv

Projekts “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” (Nr.5.5.1.0/17/I/004) tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros. Cēsu novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris. Kopējais projekta finansējums ir 1 433 649,55 EUR, no tiem ERAF 950 000,00 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija 41 911,76 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 441 737,79 EUR.

Datums: 2021. gada 31. marts