Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Notiks kultūras padomes sēde

Kultūras padomes sēde notiks attālināti Zoom platformā 2021.gada 9.novembrī plkst.15.00.

Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

1. Kultūras pārvaldība un kultūrpolitika Cēsu jaunajā novadā - ceļā uz Cēsis 2025. Prezentēs Atis Egliņš- Eglītis, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;

2. Kultūras padomes darbs jaunajā Cēsu novadā. Diskusija par padomes turpmāko darbu.

Padomes sēdes ir atklātas. Pieteikties dalībai padomes sēdē var atsūtot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī iesūtīt papildus jautājumus un priekšlikumus, ko būtu nepieciešams izskatīt padomei, var līdz piektdienai, 5.novembrim, sūtot e-pastu uz kultura@cesis.lv

Datums: 2021. gada 1. novembris