Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies 2021.gada pirmais Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies 2021.gada pirmais Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies 2021. gada pirmais Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kurā tika saņemti 17 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 10 projekti. No tiem 6 projekti tika atbalstīti pilnībā, 4 – daļēji.


Pēc Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas izvērtējuma augstāko punktu skaitu un finansējumu saņēmuši šādi projekti:

 

Nr.p.k.

Projekta pieteicējs

(Juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēji)

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa, EUR

1

Nodibinājums "Ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" atbalsta fonds"

Skaņas instalācija "Kad es saku tavu vārdu, es tevi atceros"

340,00

2

Nodibinājums "Cēsu pils saglabāšanas fonds"

Mākslas objekta radīšana Cēsu pilī bojāgājušo livoniešu piemiņai

980,00

3

Biedrība "MALA"

Izrāde "Barikādes.docx"

932,00

4

Biedrība "Tapums"

Tiešsaistes izrāde - raidījums "Saruna ar un par Čaku"

1000,00

5

Biedrība "Lauku sieviešu atbalsta grupa "Vaive""

Lietu otrā dzīve

1000,00

6

SIA "Bērnu centrs"

Noķer Cēsis ar LEGO® Caching

805,00

7

Biedrība mūzikas aktivitātēm "PLENO"

V Vēsturisko ērģeļu svētki "Latvija-ērģeļu zeme", atklāšanas koncerts "Ērģeļu debesis" Cēsu Sv.Jāņa ev.lut. baznīcā

550,00

8

Ruckas mākslas fonds

Multifunkcionāls kultūrvēstures objekts Ruckas vārti

1000,00

9

Kultūras biedrība "Harmonija"

Kopkrājums "Satikšanās"

1000,00

10

Cēsu pilsētas Mākslas skola

"Cēsu pilsētas Mākslas skolas skolēnu prakses - plenēra vides instalāciju ideju izstrāde un realizēšana Gaujas Nacionālajā parkā zaļā dzīvesveida festivāla "Greenfest '21" ietvaros"

973,96

 

 

 

8580,96

 

2021.gada pirmajā Cēsu novada kultūras projektu konkursā tika iesniegti 17 pieteikumi dažādu radošu ideju īstenošanai par kopējo summu 15 903,15 eur. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums šinī konkursā pieteiktajām idejām bija 8580, 96 eur. Šī gada pirmā konkursa prioritātes, par ko varēja saņemt papildus punktus, bija projektu idejas, kuru īstenošana iespējama Covid-19 pandēmijas apstākļos un projekti, kuru īstenošanā paredzēts iesaistīt Cēsu novada māksliniekus un radošās organizācijas. Atbalstīto projektu ietvaros tiks veidotas mākslas instalācijas, sagatavota tiešsaistes izrāde, notiks lekcijas, radošās darbnīcas un citas pandēmijas apstākļiem pielāgotas aktivitātes. 

Jūnija beigās plānots izsludināt otro 2021.gada Cēsu novada kultūras projektu konkursu.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008. gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojušas gan kultūras nevalstiskās organizācijas, gan aktīvi cēsnieki, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem. Kopš 2019.gada konkurss tiek rīkots divas reizes gadā. 
 
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Timermane – Malēja
Cēsu Kultūras centra projektu vadītāja
p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Tālr. 25770498
e-pasts: kristine.maleja@cesis.lv
Datums: 2021. gada 31. marts