Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināts Cēsu novada kultūras projektu konkursu

Izsludināts Cēsu novada kultūras projektu konkursu
Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsludina Cēsu novada kultūras projektu līdzfinansējuma konkursu. Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kuru īstenošana ir iespējama Covid-19 pandēmijas apstākļos un kuru īstenošanā paredzēts iesaistīt Cēsu novada māksliniekus un radošās organizācijas.
 
Šim projektu konkursam kopējā paredzētā summa ir 8000 EUR. Viena projekta atbalstam var tikt piešķirts atbalsts līdz 1000 EUR. Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas jāatspoguļo izmaksu tāmē. Uz atbalstu var pretendēt juridiskas personas (radošās un nevalstiskās organizācijas u.c.) un tās fiziskās personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas un, kuru projektu idejas plānots īstenot Cēsu pilsētā vai Vaives pagastā (šobrīd esošajā Cēsu novada administratīvajā teritorijā). Konkursā var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus.
 
 
Projektu pieteikumi “Cēsu Kultūras un Tūrisma centram” jāiesniedz līdz š.g. 9.martam plkst. 15.00. Ņemot vērā Covid-19 izplatību un ar to saistītos ierobežojumus, aicinām pieteikumus iesniegt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu cesis@cesis.lv ar norādi “Cēsu kultūras projektu konkurss”. Ja tas nav iespējams, var iesniegt pieteikumu papīra formātā Cēsīs, Baznīcas laukumā 1, iepriekš zvanot uz tel.nr.28307186, lai norunātu konkrētu tikšanās laiku. Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz cesis@cesis.lv.
 
Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā – projekta aktualitāte un sabiedriskais nozīmīgums, atbilstība prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi un tāmes precizitāte, atbilstība projekta idejai un mērogam.
 
Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Kopš 2019.gada konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā. Otrs 2021.gada kultūras projektu konkurss tiks izsludināts vasaras sākumā.
 
Vairāk informācijas: tālr.: 25770498, e-pasts: kultura@cesis.lv.
Datums: 2021. gada 16. februāris