Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Darbu sāk Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja

Darbu sāk Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja

Pirmdien, 9. janvārī, darbu sāk Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja Ināra Bula. Jaunās vadītājas prioritāte – veicināt muzeja attīstību.

Atklāta konkursa kārtībā no astoņiem pretendentiem uz klātienes intervijām tika aicināti trīs. Kandidātu atlases komisiju pārliecinājusi I. Bulas iegūtā izglītība un līdzšinējā darba pieredze, kā arī Cēsu Vēstures un mākslas muzeja attīstības vīzija turpmākajiem gadiem. Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītāja Lauma Dambrova norāda: “Izvērtējot saņemto pretendentu pieteikumus muzeja vadītāja vakancei, komisijai bija jāizvērtē atbilstošākais no tiem. Esmu pārliecināta, ka jaunā Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja Ināra Bula ar savām zināšanām un spējām sniegs nozīmīgu pienesumu muzeja attīstībā. Jaunajai vadītājai vēlu veiksmi un izturību, lai izdodas īstenot ikvienu radošo ieceri!”

Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja galvenie uzdevumi ir plānot, vadīt un koordinēt muzeja darbu, nodrošināt muzeja krājuma, pētnieciskā un komunikācijas darba koordinētu īstenošanu, kā arī īstenot muzeja attīstības stratēģijas izstrādi un to realizēt. Ināra Bula apņēmusies turpināt darbu pie līdzšinējās muzeja attīstības stratēģijas iestrādnēm, īpašu uzmanību pievēršot starptautisku sadarbības projektu īstenošanai, digitālās komunikācijas stratēģijas izstrādei, jaunu Latvijas un Baltijas mākslinieku piesaistīšanai, kā arī pētniecības kapacitātes stiprināšanai. Ināra Bula: “Cēsu muzejs ir viens no progresīvākiem pašvaldību muzejiem Latvijā. Es vēlētos sniegt tam savas zināšanas un prasmes mākslas vēsturē, mantojuma aizsardzībā un citos būtiskos jautājumos. Nozīmīgu darba pieredzi esmu ieguvusi darbojoties Nacionālās kultūras mantojama pārvaldes Rīgas reģionālās nodaļas vadītājas un Kultūras ministrijas Budžeta nodaļas vecākā referenta amatos, kā arī pildot Vides projektu nodaļas galvenā mākslinieka pienākumus Rīgas domes Attīstības departamentā. Esmu pārliecināta, ka iegūtās zināšanas un prasmes spēšu izmantot darbam Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, veicinot tā attīstību. Esmu gandarīta kļūt par daļu no muzeja.”

Cēsu novada pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” savu darbu sāka 2022.gada 1.septembrī, un tajā apvienojas 25 struktūrvienības, tostarp četri muzeji, starp kuriem ir arī Cēsu Vēstures un mākslas muzejs.

Datums: 2023. gada 9. janvāris