Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novadā īstenoti vairāki “Vidzemes kultūras programmas 2021" projekti

Cēsu novadā īstenoti vairāki  “Vidzemes kultūras programmas 2021" projekti

Pērnā gada nogalē noslēdzās Valsts kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības Latvijas valsts meži” atbalstītās “Vidzemes kultūras programmas 2021” (turpmāk-VKP)  projektu realizācija. Arī 2021.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, VKP mērķis bija nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Īstenotie VKP 2021 projekti

Konkursam iesniegti pavisam 182 projektu pieteikumi par kopējo pieprasītā finansējuma summu – 762391,37 eiro. No pieteiktajiem projektiem atbalstu guva 54 projekti, to realizācijai tika piešķirti 141000,00 eiro. Ar īstenotajiem projektiem var iepazīties šeit.

VKP 2021 īstenotie projekti skaitļos: 

  • 54 projekti;
  • 233 dažādi pasākumi;
  • 1066 dalībnieki, kas strādājuši, lai īstenotu projektus;
  • 140144 apmeklētāji, kas piedalījušies VKP projektu pasākumos.

VKP 2021 projekti Cēsu novadā

Interesanti VKP projekti realizēti arī Cēsu novadā. Vasaras vidū Cēsu pils dārzā ģimenēm ar bērniem bija iespēja baudīt Imanta Kalniņa dziesmas koncertā “ImKas sapņu grāmata”, ko rīkoja pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”. Vēsturiskajā Ruckas parkā norisinājās biedrības "Sansusī" rīkotais "Vakars Cēsīs”. Jaunie mūzikas talanti, pateicoties Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrībai, jau tradicionāli tikās uz “lielās skatuves” koncertā “Vidzemes Talanti 2021”. Taču spraigāku un “ugunīgāku” notikumu cienītājiem bija iespēja baudīt Cēsīs ar mākslas telpas “MALA” atbalstu notiekošo ielu mākslas festivālu “TaDaa!”.

Neparasts notikums risinājās vasarā pie Lustūža klints Līgatnē – tas bija smilšu kino “Līgatnes vērtību stāsti”, kas tapa ar Līgatnes Kultūras un tūrisma centra speciālistu līdzdalību. Jaunpiebalgas Mākslas un mūzikas skola, pateicoties saviem talantīgajiem absolventiem, radīja jaunu nošu krājumu “Mūzika 11 instrumentiem”. Jaunradītos skaņdarbus bija iespēja dzirdēt arī koncertā.

Rokdarbniecēm Jaunpiebalgā atbalsts noderēja meistarklases un izstādes rīkošanā, kā arī radot neparastu video mācību materiālu – “Monogramma digitālā kastītē”. Biedrība “Cimdu ceļš”, palīdzot un piedaloties Drustu puses rokdarbniecēm, noorganizēja meistarklasi “No aitas līdz cimdam – senās amata prasmes rekonstrukcija”. Pateicoties Amatas pašvaldības ierosmei, Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā turpmāk būs izzināma jauna muzejpedagoģiskā nodarbība “Piedzīvot akmens laikmetu”. Biedrība “Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs “KasTe”” īstenoja divus apjomīgus projektus. Pirmais no tiem – “Drabešu Liepiņu senkapu arheoloģisko atradumu teorētiska un praktiska izpēte”, otrs – “Māls atdzīvojas”, kura laikā mazajiem, zinātkārajiem bērniem bija iespēja pašiem izveidot animācijas filmu.

Priekuļu pašvaldības speciālisti sagatavoja satura koncepciju un tehnisko projektu E.Veidenbauma muzeja brīvdabas ekspozīcijai. Jau tuvākajā laikā gaidīsim tā īstenošanu. Ar SIA “Mazā brīnumzeme” un Liepas kopas atbalstu notika Liepas ceļotāju diena, kas iepazīstināja ar tuvāko apkārti un tās zināmām vai mazāk zināmām lietām un vietām. Biedrība “Dokumentālists” radīja jaunu dokumentālo īsfilmu “Ieriķu rituāli”, kas bija skatāma Ieriķu dzelzceļa stacijā.

Foto: biedrība “Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs “KasTe””, projekts “Drabešu Liepiņu senkapu arheoloģisko atradumu teorētiska un praktiska izpēte”.

Datums: 2022. gada 17. janvāris