Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsīs iepazīst nākotnes bibliotēku

Cēsīs iepazīst nākotnes bibliotēku
20.novembrī Cēsīs notika Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku konference „Nākotnes bibliotēka”, kuru organizēja Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību. Konferences Cēsīs notiek jau trīspadsmito gadu, jo to organizēšana ir darba gaitā radusies nepieciešamība rast vienotu skatījumu uz darbu ar bērniem un jauniešiem gan bērnu, gan skolu bibliotēkās.
20.novembrī Cēsīs notika Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku konference „Nākotnes bibliotēka”, kuru organizēja Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību. Konferences Cēsīs notiek jau trīspadsmito gadu, jo to organizēšana ir darba gaitā radusies nepieciešamība rast vienotu skatījumu uz darbu ar bērniem un jauniešiem gan bērnu, gan skolu bibliotēkās. Šīs konferences guvušas atsaucību bibliotekāru vidū, jo tēmas vienmēr ir aktuālas un bibliotēku speciālistiem saistošas.

Šogad uzmanība tika vērsta uz to, kādas iespējas modernās tehnoloģijas paver darbam ar bērniem un jauniešiem bibliotēkās un izglītības iestādēs. Konferences dalībniekus pārsteidza nākotnes bibliotēkas neierobežotās iespējas, Samsung jaunākās tehnoloģijas skolēnu skatījumā, dažnedažādās iespējas, ko sniedz planšetdatoru izmantošana bibliotēkās un digitālie mācību līdzekļi. Šīs tēmas prezentēja un par tām ar klausītājiem diskutēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, Latgales Centrālās bibliotēkas vadītājas vietniece Dzidra Stupāne, Valmieras 5.vidusskolas audzēknis Lauris Jančevskis un grāmatu apgāda „Zvaigzne ABC” Interaktīvo mācību materiālu Izstrādes grupas speciāliste Sintija Buhanovska. Ar savu enerģiju un atraktivitāti stāstījumā par Latvijas bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas darbu un aktivitātēm klausītājus priecēja Antra Vasiļevska un Dace Ūdre.

Galvenā atziņa - bibliotēku darbiniekiem ir daudz jāmācās, aktīvi jāmeklē profesionālās pilnveides iespējas, jāapmeklē vietēja mēroga un starptautiskas konferences un semināri, lai sekotu līdzi profesijas straujajām pārmaiņām un attīstītu savas bibliotēkas pakalpojumu, kas ir mūsdienīgs un kalpo nākotnei.

Pēc konferences jaunās speciālistes Facebookā dalījās savos iespaidos. ”Šodien pabijām Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 13.konferencē "Nākotnes bibliotēka", ko organizēja Cēsu Centrālā bibliotēka. Patīkami redzēt, cik radoši, motivēti un dedzīgi ir cilvēki, kuri savā ikdienā strādā ar bērniem. Liels paldies par iespēju būt kopā ar jums! Savukārt Salacgrīvas kolēģi raksta -„Paldies visiem čaklajiem un jaukajiem cilvēkiem par saturīgo un atraktīvo konferences dienu! Lai sokas visi darbiņi un piepildās visas ieceres!”

Inese Majore
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Datums: 2013. gada 25. novembris