Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Turpinās Cēsu Valsts ģimnāzijas piebūves projektēšanas darbi

Turpinās Cēsu Valsts ģimnāzijas piebūves projektēšanas darbi

Būvvaldē apstiprināts pārbūves minimālā sastāva būvprojekts par Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūvi. Projektēšanas darbi vēl turpinās. Ar SIA “RERE MEISTARI” par šo darbu veikšanu līgums noslēgts 2022.gada 7.jūlijā. Atbilstoši nosacījumiem būvprojekta izstrādes laiks ir 5 mēneši no līguma noslēgšanas brīža, kuru termiņā neietilpst būvekspertīzes veikšanas un pirmreizējās saskaņošanas termiņi.

Projekta vajadzībām arī izsludināts atklāta konkursa iepirkums “Būvekspertīze un būvuzraudzība objektam “Būvprojekta “Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūve, Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība””.

“Būvprojekta “Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūve, Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” noris ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu ERAF projektā “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” Nr. 8.1.2.0/17/I/009.

Projekta informācija:

Nr.8.1.2.0/17/I/009 “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”  atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumiem”.

Datums: 2022. gada 27. septembris