Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sveic pieredzes bagātos pedagogus

Sveic pieredzes bagātos pedagogus
Sākoties jaunajam mācību gadam, otrdien, 30.augustā, Cēsu novada domes priekšsēdētājs uz svinīgo pieņemšanu Cēsu Jaunajā pilī ielūdza pieredzē bagātos pedagogus, kuriem pedagoģiskajā darbā aprit 35, 40, 45, 50 darba gadi.
Sākoties jaunajam mācību gadam, otrdien, 30.augustā, Cēsu novada domes priekšsēdētājs uz svinīgo pieņemšanu Cēsu Jaunajā pilī ielūdza pieredzē bagātos pedagogus, kuriem pedagoģiskajā darbā aprit 35, 40, 45, 50 darba gadi.

Jānis Rozenbergs izteica atzinību un sacīja paldies par to sirds siltumu un arī rakstura stingrību, ko pieredzes bagātie pedagogi devuši saviem audzēkņiem.

"Jūs esat tie, kuri iedvesmo un kuri savos skolēnos spējuši atrast un izcelt labāko. Paldies, ka ar savu darbu esat padarījuši Cēsis un cēsniekus gaišākus," sacīja Jānis Rozenbergs.

50 gadu darba jubileju svinēja Draudzīgā Aicinājuma Valsts ģimnāzijas skolotāja Viktorija Sīviņa un pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pedagoģe Maija Zūriņa.

45 – Līga Strazdiņa (Rāmuļu pamatskola) un Māra Apsīte (Cēsu Internātpamatskola – Rehabilitācijas centrs).

40 - Zigmunds Eizenbergs (Rāmuļu pamatskola), Sniedze Stupaka (Cēsu Valsts ģimnāzija), Laima Pērkone (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija), Anna Kurme, Gaļina Zundāne, Rasma Gailīte (Cēsu Pilsētas vidusskola), Aldona Melbārde, Antra Svetoka (Cēsu 1.pamatskola), Arta Apsīte (Cēsu 2.pamatskola), Māra Virskule (Cēsu 1.pirmsskolas izglītības iestāde), Anita Ponomārova (Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”).

35 - Antra Gabranova (Līvu pamatskola), Sarmīte Dreijalte (Cēsu Valsts ģimnāzija), Aija Alksne un Aija Praulīte (Cēsu pilsētas Sporta skola), Ausma Klētniece, Ilona Platace, Inese Krūmiņa, Sandra Krastiņa (Cēsu Pilsētas vidusskola), Ilze Breide, Irēna Mūrniece, Ilga Šķendere, Andrejs Māsēns (Cēsu 1.pamatskola), Ingrīda Smalniece un Māra Hauka (Cēsu 2.pamatskola), Aija Pēlmane (Cēsu 3.pirmsskolas izglītības iestāde), Ilze Jēgere (Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestāde), Nellija Niklase, Sarmīte Treija, Vineta Rommele, Ieva Mennika, Dace Vītiņa, Anita Aļeksejeva (Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”), Daiga Ducena (Cēsu Internātpamatskola – Rehabilitācijas centrs), Sarmīte Sviķe un Marina Orlova (Cēsu vakara maiņu vidusskola).
Datums: 2016. gada 30. augusts