Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Skolēni sacenšas svešvalodu olimpiādēs

Skolēni sacenšas svešvalodu olimpiādēs
Trešdien, 22.novembrī notika Cēsu novada vācu valodas olimpiāde 10. - 12.klases skolēniem, kurā olimpiādes dalībnieki pildīja valsts žūrijas komisijas izstrādātos olimpiādes uzdevumus. Pēc angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības iniciatīvas novadā notikusi arī angļu valodas olimpiāde 9.klases skolēniem.
Trešdien, 22.novembrī notika Cēsu novada vācu valodas olimpiāde 10. - 12.klases skolēniem, kurā olimpiādes dalībnieki pildīja valsts žūrijas komisijas izstrādātos olimpiādes uzdevumus.

Olimpiādē piedalījās skolēni no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas.

Vācu valodas olimpiādes rezultāti:
1.vieta: Anete Gelsberga, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.vieta: Rūta Ķirsone, Cēsu Valsts ģimnāzija;
3.vieta: Karlīna Egle, Cēsu Valsts ģimnāzija.
Visiem 1. – 3.vietu ieguvējiem skolotāja Ruta Amoliņa.

Pēc angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības iniciatīvas novadā notikusi arī angļu valodas olimpiāde 9.klases skolēniem. Metodiskās apvienības vadītājas Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājas Anitas Maculēvičas vadībā tika izstrādāti olimpiādes uzdevumi un vērtēšanas kritēriji.

Olimpiādē piedalījās skolēni no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas.

Angļu valodas olimpiādes rezultāti:
1. vieta: Nora Blūma, Cēsu 2. pamatskola, skolotājs Kārlis Caune;
2. vieta: Hermanis Auzāns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Silvija Samsone;
3. vieta: Kārlis Dieviņš, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Karīna Rutmane; Daniels Vītols, Cēsu 1. pamatskola, skolotāja Ieva Jemste; Rosa Saulīte, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Antra Bāliņa-Diega;
Atzinība: Zelma Emīlija Gārša, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Karīna Rutmane;
Anete Mize un Marta Jirgensone, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ineta Ābola; Albīne Romina un Linda Sindija Rence, abas Cēsu 2. pamatskola, skolotājs Kārlis Caune; Beatrise Baijere, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Silvija Samsone; Renārs Robergs, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ieva Pētersone.


Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!
Paldies skolēniem un viņu vecākiem!

Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe
Biruta Dambīte
Datums: 2017. gada 27. novembris