Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rekordgads mācību izcilniekiem

Rekordgads mācību izcilniekiem
Pirmajā skolas dienā, 1.septembrī, 43 Cēsu novada skolu 8. un 11.klašu skolēni saņēma naudas balvas par izciliem ikdienas mācību sasniegumiem 2015./2016.mācību gadā.
Pirmajā skolas dienā, 1.septembrī, 43 Cēsu novada skolu 8. un 11.klašu skolēni saņēma naudas balvas par izciliem ikdienas mācību sasniegumiem 2015./2016.mācību gadā.

Kā norāda Cēsu novada Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina, tas ir lielākais izcilnieku skaits, kāds saņēmis apbalvojumu, Cēsu novada vēsturē.

Naudas balvas tiek piešķirtas, lai veicinātu skolēnu zināšanu izaugsmi, apgūstot izglītības programmas mācību priekšmetus, tādā veidā paaugstinot izglītības kvalitāti Cēsu novadā kopumā.

Naudas balvas piešķirtas skolēniem, kuri 8.klasi beiguši ar vidējo mācību gada vērtējumu vismaz 8 balles, un 11.klases skolēniem, kuru vidējais mācību gada sasniegumu vērtējums gadā ir vismaz 9 balles.

Kopumā naudas balvas saņems 43 skolēni. No tiem 38 ir 8.klases skolēni, un pieci – 11.klases skolēni. Izcilnieki nāk no piecām novada skolām – Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ), Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu 1.pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas.

Jāpiebilst, ka naudas balvas piešķirtas 25 CVĢ 8.klases skolēniem, kas liecina par augstiem mācību sasniegumiem ģimnāzijas 8.klases skolēniem kopumā. Kā arī nozīmīga loma skolas pozitīvā tēla veidošanā ir Rāmuļu pamatskolas skolēnam pasniegtajai naudas balvai.

Naudas balvu saņēmējiem novēlam sasniegt izcilus mācību rezultātus arī 2016./2017.mācību gadā 9. un 12.klasē un pateicamies viņu skolotājiem par ieguldīto darbu!
Datums: 2016. gada 1. septembris