Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rāmuļos starptautiska projekta GLOBE salidojums

Rāmuļos starptautiska projekta GLOBE salidojums
10. oktobrī notika trešais GLOBE salidojums skolēniem un skolotājiem. GLOBE programmas ietvaros skolēni sadarbībā ar zinātniekiem pēta globālas vides problēmas, veicot atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemsedzes pētījumus, un veido datu bāzi internetā www.globe.gov.
10. oktobrī notika trešais GLOBE salidojums skolēniem un skolotājiem.

GLOBE programmas ietvaros skolēni sadarbībā ar zinātniekiem pēta globālas vides problēmas, veicot atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemsedzes pētījumus, un veido datu bāzi internetā www.globe.gov. Kopš 1999.gada projektā iesaistījušās arī Latvijas skolas.

Projektā darbojas 21 Latvijas skola.

Salidojumā piedalījās Dundagas vidusskola, Limbažu ģimnāzija, Mālpils vidusskola, Mazzalves pamatskola, Rāmuļu pamatskola, Randenes pamatskola un Rūjienas vidusskola.

Projektu koordinē GLOBE koordinācijas centrs ASV. Projekta koordinatore Latvijā ir VISC vecākā referente Inese Liepiņa.

Kopumā programmā darbojas 112 pasaules valstu skolēni un skolotāji.

Salidojums sākās ar mūsu skolēnu deju kolektīva "Madara" 5.-9. klašu grupas priekšnesumu. Turpinājumā dalībnieki prezentēja savu veikumu Globe projektā. Inese Liepiņa informēja par GLOBE projekta aktualitātēm un jauno mājas lapu: http://www.globe.gov/

Latvijas Universitātes ģeoloģijas nodaļas projektu koordinatore un pētniece Gunta Kalvāne atraktīvi kopā ar skolēniem un skolotājiem izzināja pasaules izcelšanos. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieks Jānis Bikše iepazīstināja ar aerosolu un putekļu cietajām daļiņām apkārtējās vides gaisā.

Skolas teritorijā notika "geocaching" (slēpņošanas) orientēšanās spēle ar GPS vai telefoniem.

Visu skolu skolotāji bija sagatavojuši vides darbnīcas, kurās skolēni pētīja atmosfēru, veica hidrosfēras un fenoloģijas pētījumus, noteica koku un krūmu sugas, spēlēja vides spēli, noteica aerosolu daļiņas gaisā un mācījās sadarboties.

Pasākumu apmeklēja arī ASV vēstniecības Latvijā Kultūras atašeja Danielle Korshak un Kultūras programmu speciāliste Lauma Brūvele.

Attēlā: no kreisās ASV vēstniecības Kultūras programmu speciāliste Lauma Brūvele, ASV vēstniecības praktikante, ASV vēstniecības Kultūras atašeja Danielle Korshak un Rāmuļu pamatskolas direktore Ija Brammane
Datums: 2013. gada 15. oktobris