Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pārstāvēs Cēsu Valsts ģimnāziju pasaulē

Pārstāvēs Cēsu Valsts ģimnāziju pasaulē
CVĢ skolēni izcīnījuši tiesības startēt pasaules olimpiādēs.
CVĢ skolēni izcīnījuši tiesības startēt pasaules olimpiādēs.

Pasaules informātikas (programmēšanas) olimpiādē Japānā Latvijas komandā startēs Renāts Jurševskis (11.b1 kl.).

Paldies skolotājai Diānai Siliņai un SIA "Progmeistars" vadošajam pasniedzējam Sergejam Meļņikam!

Pasaules ekonomikas olimpiādē Maskavā Latvijas komandā startēs Diāna Paula Upmale (11.b1 kl.).

Paldies skolotājai Ingai Ozolai!

Paldies skolēnu ģimenēm par nesavtigo atbalstu savu bērnu izglītībā!

Lai atkal izskan Cēsu Valsts ģimnāzijas un Latvijas vārds pasaulē!
Datums: 2018. gada 30. maijs