Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs

Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs
Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus un veicinātu skolēnu mācīšanās motivāciju, skolotāji organizē mācību priekšmetu olimpiādes, kurām uzdevumus un vērtēšanas kritērijus veido paši skolotāji.
Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus un veicinātu skolēnu mācīšanās motivāciju, skolotāji organizē mācību priekšmetu olimpiādes, kurām uzdevumus un vērtēšanas kritērijus veido paši skolotāji.

Aprīlī notika konkurss un vairākas mācību priekšmetu olimpiādes, kuras organizēja sākumskolas, ģeogrāfijas, angļu valodas un krievu valodas skolotāji.

Sākumskolas skolotāju organizētajā konkursā, pētniecības konferencē “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”, piedalījās 66 skolēni, kuri šajā mācību gadā veikuši pētījumu par izvēlēto tēmu. Konkursā netika noteikti labāko darbu autori, jo skolēni vēl tikai apgūst pētniecības prasmes.

Cēsu novada un Amatas novadu apvienības ģeogrāfijas skolotāju metodiskā apvienība organizēja Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādi 8. klasei, kurā piedalījās 51 skolēns no Vidzemes reģiona skolām. Iegūstot 1. vietu, reģiona olimpiādē labāko rezultātu uzrādīja Cēsu 1. pamatskolas skolnieks Andrejs Ķīlis, skolotāja Līga Ābola.

Mācību priekšmetu olimpiādes tika organizētas arī angļu valodā 5. un 6. klasei un krievu valodā 9. klasei.
Olimpiādes rezultāti angļu valodā 5. klasei:
1.vieta: Raimonds Bundzinieks, Cēsu 2. pamatskola , skolotāja Līvija Ambaine
2.vieta: Agnese Muste, Cēsu 1. pamatskola, skolotāja Ieva Jemste
3.vieta: Tomass Vējš, Cēsu 2. pamatskola , skolotāja Līvija Ambaine
Atzinība: Leonarda Baltiņa, Cēsu 1. pamatskola, skolotāja Ieva Jemste; Laura Kalniete un Jēkabs Eglītis, abi Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Diāna Briede; Aleksis Ķirsis, Cēsu 2. pamatskola, skolotāja Līvija Ambaine

Olimpiādes rezultāti angļu valodā 6. klasei:
1.vieta: Matīss Timermanis, Cēsu 1.pamatskskola , skolotāja Ieva Rence
2.vieta: Līva Krēgere, Cēsu 1. pamatskola, skolotāja Ieva Rence
3.vieta: Maksis Biezbārdis un Patriks Jaansalu, abi Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotājas Antonija Sarkane un Inese Krūmiņa
Atzinība: Ilze Kampenusa un Gustavs Rubīns, abi Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Diāna Briede; Lukass Ivanovs un Patrīcija Oberte, abi Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotājas Antonija Sarkane un Inese Krūmiņa

Olimpiādes rezultāti krievu valodā 9. klasei A grupā;
1.vieta: Sandra Siliņa, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Erna Suharževska
2.vieta: Gabriela Ieva Mūrniece, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Raisa Krūmiņa
3.vieta: Samanta Savkina, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Alhimova, Inga Ābele, Cēsu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs, skolotāja Dita Remsone
Atzinība: Emīlija Kate Tomsone, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Alhimova; Kristīne Ločmele, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Inese Strazdiņa

Olimpiādes rezultāti krievu valodā 9. klasei B grupā;
1.vieta: Diāna Kukore, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Erna Suharževska; Kristīne Nikiforova, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Raisa Krūmiņa
2.vieta: Annija Krivjonoka un Alise Žagare, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Erna Suharževska
3.vieta: Alexander Boycov, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Alhimova, Yana Shvets, Cēsu 1. pamatskola , skolotāja Svetlana Kine
Atzinība: Rolands Kristers Gabrāns, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Alhimova

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!
Paldies skolēniem un viņu vecākiem!

Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas metodiķe Biruta Dambīte
Datums: 2016. gada 26. aprīlis