Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Novadnieces uzvar starptautiskajā Jauno vides reportieru konkursā

Novadnieces uzvar starptautiskajā Jauno vides reportieru konkursā

Jauno vides reportieru konkursā, ko rīko starptautiskais nodibinājums "Vides izglītības fonds", atzinīgi novērtētas dalībnieces no Latvijas. No konkursā iesniegtajiem vairāk nekā 20 tūkstošiem žurnālistikas darbu, kategorijā "Raksts", vecuma grupā 15-18, trešo vietu ieguva Līva Kauliņa, bet vecuma grupā 19-25, trešo vietu ieguva Monta Heidemane, Alise Zālīte, Zane Miķelsone un Patrīcija Rugāja. Šogad Jauno vides reportieru (JVR) starptautiskajā konkursā piedalījās rekordliels skaits tika saņemti 248 iesniegumi no 46 valstīm. Žūrija izvēlējās 25 uzvarētājus, to skaitā divus darbus rakstu kategorijā no Latvijas.

Jauno vides reportieru programmas vadītājs Daniels Trukšāns: "Liels prieks, ka starptautiskā žūrija spēja saskatīt jauniešu degsmi un milzīgo darbu, ko viņi ieguldīja savos darbos un sabiedrības izglītošanā par aktuāliem vides aizsardzības jautājumiem. Tas ir liels sasniegums! Nacionālā kārtā piedalās vairāk nekā 40 000 jauniešu un kvalitātes latiņa ir ļoti augsta. Īpaši priecē tas, ka jauniešiem rūp vide, kurā mēs dzīvojam, un ka viņi spēj veiksmīgi nodot šīs rūpes arī citiem."

Jauno vides reportieru starptautiskajā konkursā trešo vietu ieguva Līva Kauliņa (16 gadi) ar rakstu "Neārstē dabu ar zālēm!", kur aktualizē medikamentu nokļūšanu dabā un to ietekmi uz apkārtējo vidi. Trešas vietas ieguvējas - Monta Heidemane (17 gadi), Alise Zālīte (20 gadi), Zane Miķelsone (15 gadi), Patrīcija Rugāja (15 gadi) ar rakstu "Pilsētvidē atgriežas daba Cēsis uzsākušas veidot dabiskās pļavas". Autores vērš uzmanību uz dabisko zālāju nozīmību pilsetvidē un kā tas var palīdzēt dabas daudzveidībai. Ar rakstu var iepazīties ŠEIT.

"Patiess prieks, ka rakstam bija iespēja izskanēt plašāk un aktualizēt dabisko pļavu ienākšanas pilsētvidē nozīmi, bioloģiskās daudzveidības veicināšanu un būtisku dzīvotņu nodrošināšanu daudzām sugām. Dabisko zālāju veidošana ir ilgtspējīgas attīstības prakse, no kā ceram, ka iedvesmosies gan citas Latvijas, gan pasaules valstu pilsētas, lai kļūtu dabai draudzīgākas un risinātu vides problēmas un krīzes. Paldies Jauno vides reportieru programmai un konkursam, kas sniedz platformu jauniešiem aktualizēt, vēstīt un iestāties par vides aizsardzību," stāsta Monta Heidemane. Alise Zālīte: "Kā topošajam žurnālistam, šī bija lieliska iespēja izmēģināt savus spēkus un prasmes lauciņā, kas iepriekš nav bijusi mana stiprā puse. Man ir svarīgi saprast un uztvert nozaru informāciju un notiekošo nopietni."

Patrīcija Rugāja: "Šī bija lieliska un neaizmirstama pieredze. Piedaloties šajā projektā, esmu iemācījies daudz par dabiskajiem zālājiem Eiropā un to nozīmi. Prieks bija dalīties ar šo rakstu ar citiem. Es esmu pateicīga par mūsu grupu, mūsu neatlaidību un panākumiem. Darbs prasīja laiku, pacietību un drosmi, bet visas šīs īpašības mums bija jau no paša sākuma. Liels paldies organizatoriem un žūrijai!"

"No sirds saku paldies visiem, kuri palīdzēja pilnveidot mūsu rakstu. Man ir liels prieks par padarīto, un vēl lielāks gandarījums, ka mūsu raksts tika atzinīgi novertēts. Īpašu paldies es vēlos teikt savām komandas biedrenēm, ar kurām ne tikai veidoju rakstu, bet arī fantastiski pavadīju laiku," stāsta Zane Miķelsone.

Starptautiskā žūrija, kurā darbojas žurnālisti un vides aizsardzības eksperti, savu vērtējumu ir balstījusi uz katra jaunieša izvēlēto tēmu un to saistību ar vides ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un viņu vispārējām žurnālistikas prasmēm. JVR konkurss notiek katru gadu un tas ir atvērts no 11 līdz 25 gadu veciem jauniešiem. Konkursa darbus vērtē žūrija trīs formāta kategorijās (raksti, foto un video), kā arī trīs vecuma kategorijās (11-14, 15-18, 19-25).

Jaunie vides reportieri – Young Reporters for the Environment (YRE) ir programma vairāk nekā 43 valstīs visā pasaulē, ko koordinē Vides izglītības fonds – Foundation for Environmental Education (FEE). Programma dod iespēju jauniešiem attīstīt žurnālistikas prasmes vides jautājumos. Arī Latvijā jaunieši vecumā no 11 līdz 25 gadiem pievienojas programmai, lai veiktu vides izpētes un attīstītu dažādas prasmes, piemēram: pētniecību, rakstīšanu, fotografēšanu, video un publikāciju veidošanu. Jauno Vides reportieru programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds (FEE Latvija), kura darbību atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Datums: 2024. gada 9. jūlijs