Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Labākie skatuves runas pratēji tiekas konkursā

Labākie skatuves runas pratēji tiekas konkursā
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 22.februārī notika skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārta. Tajā pulcējās labākie Cēsu vēsturiskā rajona novadu skolu skatuves runas konkursu uzvarētāji, lai sacenstos savā starpā. Runātāji - no Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Inešu pamatskolas, Liepas pamatskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Priekuļu tehnikuma. Literāro uzvedumu konkursā startēja Jaunpiebalgas vidusskolas 4.klase.
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 22.februārī notika skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārta.
Tajā pulcējās labākie Cēsu vēsturiskā rajona novadu skolu skatuves runas konkursu uzvarētāji, lai sacenstos savā starpā. Runātāji - no Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Inešu pamatskolas, Liepas pamatskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Priekuļu tehnikuma. Literāro uzvedumu konkursā startēja Jaunpiebalgas vidusskolas 4.klase.

Daiļdarbu tēmas, kuras izskanēja konkursa dalībnieku priekšnesumos - ģimene, mans novads, valoda, brīvība un es pats.

Žūrijas komisija, kuras sastāvā bija aktrise Liena Šmukste, teātra režisore Inese Mičule un režisore Inese Pilābere, nākošajai konkursa kārtai izvirzīja 14 dalībniekus:

1.klašu grupā
Patriks Eniks (Jaunpiebalgas vidusskola)
Izolde Gaisa (Cēsu 1.pamatskola)
Rebeka Šuksta (Cēsu 1.pamatskola)

2.-3.klašu grupā
Ulfs Dāgs Jēkabsons (Cēsu 1.pamatskola)
Reinis Zārdiņš (Cēsu Pilsētas vidusskola)
Madara Kerliņa (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola)
Adriana Rebeka Salmiņa ( Liepas pamatskola)

4.-6.klašu grupā
Amēlija Čeiča (Cēsu 1.pamatskola)
Tomass Gusts Grizāns (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola)

7.-9.klašu grupā
Dārta Amantova (Cēsu Valsts ģimnāzija)

10.-12.klašu grupā
Diāna Paula Upmale (Cēsu Valsts ģimnāzija)
Laine Fedotova (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija)

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu grupā
Jānis Ūdris (Priekuļu tehnikums)
Jana Evita Anspoka (Priekuļu tehnikums)

Konkursa 2.kārtā pārliecinoši iekļuva arī Jaunpiebalgas vidusskolas literārais uzvedums “Vēstules no Piebalgas” (režisore Judīte Beķere).

2.kārtas konkurss vispārizglītojošo skolu skolēniem notiks š.g. 7.martā Valmierā, savukārt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi savus talantus apliecinās Zaļeniekos, š.g.11.aprīlī.

Vairāk informācija par pasākumu mājas lapā www.cbjc.lv

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Dene
Cēsu Bērnu un jauniešu centra
pasākumu organizatore
Datums: 2017. gada 24. februāris