Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

CVĢ skolēniem godalgotas vietas valstī

CVĢ skolēniem godalgotas vietas valstī
Cēsu Valsts ģimnāzijas 9.b klases skolēni Agris Ratniks un Gustavs Dravants ieguvuši 3.vietu valsts vēstures olimpiādē. Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja Inese Sīmane.
Cēsu Valsts ģimnāzijas 9.b klases skolēni Agris Ratniks un Gustavs Dravants ieguvuši 3.vietu valsts vēstures olimpiādē. Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja Inese Sīmane.

Latvijas 41.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Zemes zinātnes un ģeogrāfijas sekcijā 2.vieta Elzai Liepiņai (11.a1) un Egijai Nežbortei (11.a2). Pētnieciskā darba tēma "Amatas upes ietekas mainība Gaujā". Darba vadītāja Ingūna Gaile.

Ķīmijas sekcijā 3.vieta Anetei Gelsbergai (11.a1) un Junitai Palavinskai (11.a1). Pētnieciskā darba tēma "Mazgāšanas līdzekļu ķīmiskais sastāvs un īpašības". Darba vadītāja Sarmīte Dreijalte.

Paldies skolēnu ģimenēm par motivēšanu un atbalstu!
Datums: 2017. gada 25. aprīlis