Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Inguna Gaile saņem Ata Kronvalda balvu

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Inguna Gaile saņem Ata Kronvalda balvu

Kopš 1988.gada Ata Kronvalda fonds veido Latvijas skolu reitingu, balstoties uz skolēnu rezultātiem talantu izvērtēšanas sarīkojumos (valsts mēroga olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs u. tml.) un pasniedz labākajiem skolu kolektīviem Ceļojošās Pūces balvas par sekmīgu darbu skolēnu talantu attīstīšanā. "Pūces" mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par skolu pieredzi un iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.

Fonds ik gadu novērtē skolotāju nesavtīgo un mērķtiecīgo darbu talantīgo skolēnu apzināšanā un tālākizglītošanā.

Šā gada 25.augustā Rīgas pilī Ata Kronvalda balva tika piešķirta Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājai Ingūnai Gailei.

Skolotāja radoši organizē mācību darbu, radot skolēnos interesi gan par ģeogrāfiju, gan teātra mākslu. Skolotājas rosināti, 7.-12. klašu skolēni, kuri interesējas par ģeogrāfiju, apmeklē Vidzemes Jauno ģeogrāfu (VJĢS) skolas nodarbības un piedalās tās organizētajos konkursos, gūstot atzinīgus rezultātus – divus gadus pēc kārtas tiek saglabāts VJĢS ceļojošais kauss. Ik gadu 11.klases skolēni izvēlas kārtot ģeogrāfijas eksāmenu kā izvēles priekšmetu, parādot labus rezultātus, kas apliecina skolotājas un skolēnu veiksmīgu sadarbību mācību procesā. Pēc Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvēšanas daudzi skolotājas audzēkņi izvēlas studēt vides zinības un ģeogrāfiju.

2018./2019.m.g. skolotājas audzēknis Andrejs Ķīlis Baltijas valstu olimpiādē ieguva bronzas medaļu, bet 16. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiādē iGeo 2019 Honkongā, Ķīnā, – sudraba medaļu.

2019. gadā skolotāja īstenotajā ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” apguvusi teātra mākslas pamatus un šobrīd 7.klases skolēniem māca šo kursu, radot skolēnos ieinteresētību par iespēju sevī attīstīt saskarsmes un empātijas prasmes, gūt skatuvisku priekšnesumu un publiskās uzstāšanās pieredzi.

Darbojoties Vidzemes Ģeogrāfijas skolotāju asociācijā (VĢSA), I.Gaile ik gadu piedalās semināru un kursu organizēšanā, daloties arī ar savu pieredzi.

Paldies skolotājai par ieguldīto darbu un apsveicam ar iegūto apbalvojumu!

Informāciju sagatavoja
Cēsu Valsts ģimnāzijas
direktores vietniece izglītības jomā Ina Gaiķe

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Datums: 2021. gada 10. septembris