Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pašvaldība konkursā meklē bērnu un jauniešu nometņu organizatorus

Maija beigās valdība atbalstīja 2,2 miljonu eiro piešķiršanu pašvaldībām vasaras nometņu organizēšanai, lai ar to palīdzību mazinātu Covid-19 izraisītās sekas skolēniem, ilgstoši mācoties attālinātā režīmā. Valsts finansējumu šim mērķim saņēmusi arī Cēsu novada pašvaldība un līdz 2021.gada 23.jūlija plkst.12 izsludinājusi atklātu projektu konkursu "Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana izglītojamo 2021. gada vasaras brīvlaikā". Konkursā aicinātas pieteikties personas un organizācijas, kas šovasar var noorganizēt nometni bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

Lai gan lēmumu par nometņu organizēšanu valdība pieņēma jau mācību gada noslēgumā, tikai tagad pašvaldības saņēmušas attiecīgas vadlīnijas un var rīkot iepirkumu par nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem vasaras brīvlaikā. Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina skaidro, ka arī Cēsu novads no valsts budžeta līdzekļiem nometņu organizēšanai saņēmusi finansējumu un tas jāapgūst līdz 31.augustam.

Cēsu novada pašvaldība izsludinājusi projektu konkursu, lai izraudzītos nometņu organizatorus. Konkursā var piedalīties jebkura valsts vai pašvaldības institūcija, juridiska vai fiziska persona, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nevalstiskās organizācijas.

NOLIKUMS SKATĀMS ŠEIT.

Vasaras nometnes tiek organizētas ar mērķi sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušās attālinātā mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

Nometnes dalībnieku mērķgrupa ir bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem. Nometnē vienā grupā vienlaikus drīkst uzņemt līdz 30 dalībniekiem. Tāpat organizatoriem ir stingri jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un vadlīnijas drošai nometņu rīkošanai.

Nometnes organizēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikuma dokumenti nometņu organizatoriem ir jāiesniedz līdz 23. jūlija pulksten 12. Pretendents konkursa pieteikumu ar norādi "Projektu konkursam "Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana izglītojamo 2021. gada vasaras brīvlaikā"" iesniedz slēgtā aploksnē Cēsu pilsētas Klientu apkalpošanascentrā vai sūtot pasta sūtījumā uz adresi: Raunas iela 4, Cēsis, LV-4001. Papildus uz aploksnes jābūt norādītam pretendenta nosaukumam vai vārdam, uzvārdam.

Datums: 2021. gada 20. jūlijs