Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsīs samazina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku jauniešiem

Cēsīs samazina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku jauniešiem

Cēsu novadā Eiropas Savienības struktūrfondu projekta gaitā sāk īstenot trīs jaunatnes iniciatīvas projektus jauniešiem priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska samazināšanai. Projektu īstenotāji ir biedrības, kas veic darbu ar jaunatni:

  1. Biedrība "PINS" , projekta nosaukums "Covid–19 ierobežojumu rezultātā radušos garīgo traucējumu un apreibinošo vielu lietošanas mazināšana priekšlaicīgas riska grupas jauniešu vidū", sadarbības partneris Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests".
  2. Biedrība "Talantu kalve", projekta nosaukums "Es zinu, kurp es eju!", sadarbības partneris Cēsu Jaunā vidusskola.
  3. Biedrība "IN-LAAT", projekta nosaukums "I.am.I (ES esmu ES)", sadarbības partneris Cēsu 1.pamatskola.

Minētie jaunatnes iniciatīvu projekti vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

Datums: 2021. gada 28. jūnijs