Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināta rīcības programma 2024.-2028.gadam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai

Cēsu novada domes 9.novembra sēdē apstiprināta rīcības programma “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns 2024 – 2028”. Rīcības programmu izstrādājusi Cēsu novada Izglītības pārvalde, lai nodrošinātu projekta PuMPuRS rezultātu ilgtspēju un arī turpmāku pašvaldības atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupām, piesaistot Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu.  

Rīcības programma ietver pasākumu un procesu kopumu laika periodam no 2024.gada līdz 2028.gadam, kas vērsts uz PMP risku mazināšanas atbalsta plānošanu un sistemātisku nodrošināšanu ar mērķi veicināt izglītības sistēmas kvalitātes pilnveidi, mazināt atstumtības risku un veicināt ikviena izglītojamā ilgtspējīgas izaugsmes iespējas.

Rīcības programma paredz, ka turpmāk atbalsts PMP risku mazināšanai Cēsu novada izglītības iestādēs būs pieejams trīs prevencijas līmeņos:

  • Universālā prevencija - ietvers universālus preventīvos pasākumus, kas vērsti uz izmaiņām izglītības un sabiedrības sistēmās attiecībā uz dominējošiem PMP riska faktoriem;
  • Mērķtiecīgā jeb selektīvā prevencija – selektīvi preventīvi pasākumi un agrīna intervence, kas vērsta uz atbalsta sniegšanu identificētām PMP riska grupām;
  • Pielāgotā jeb indicētā prevencija – augstas intensitātes individualizēta intervence konkrētos gadījumos.

Projektā PuMPuRS Cēsu novada izglītības iestādes iesaistījušās jau kopš 2017.gada. No 26 pašvaldības teritorijā esošajām vispārējās izglītības iestādēm projekta īstenošanā iesaistījušās 25 izglītības iestādes, un projekta gaitā ieviesušas un nodrošinājušas sistēmisku atbalstu PMP riska grupas izglītojamiem, sniedzot tiem daudzveidīgu atbalstu.

Ar rīcības programmu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns 2024.–2028.” aicinām iepazīties ŠEIT.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana”

 

Datums: 2023. gada 17. novembris