Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

1.-4.klases klātienes mācības varētu atsākt 29.martā

Kaut arī statistiski patlaban Cēsu novada saslimstība ar Covid-19 ir zem pieļaujamajiem 200 / 10 000 iedzīvotāju, kas nepieciešami, lai 1.- 4.klašu skolēni varētu atsākt klātienes mācības, Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs izvērtēs epidemioloģisko situāciju nākamajā nedēļā, lai, iespējams, klātienes režīmu nodrošinātu no 29.marta.

Kā norāda Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina, rādītājs sasniegts vien pirms dažām dienām, tāpēc pēc tā nav iespējams izdarīt pilnvērtīgus secinājumus par šāda lēmuma drošību.

"Klātienes mācību atsākšana nav pašmērķis. Mērķis ir skolēnu, viņu ģimeņu un pedagogu drošība," akcentē L.Kokina.

Pēc viņas teiktā, Cēsu novada skolu vadība ir piesardzīgi optimistiska un cer pēc iespējas ātrāk atgriezties pie ierastā mācību režīma. Taču, lai to darītu bez šaubu ēnas, būtu vajadzīgi stabili rādītāji ilgākā laika posmā. It sevišķi, ņemot vērā, ka Cēsu novada skolās trešdaļa audzēkņu ir no apkārtējiem novadiem, kuros saslimstības rādītāji ir dažādi.

"Patlaban būtu neprātīgi atsākt mācības, lai pēc dažām dienām tās atkal pārtrauktu, kā tas jau bijis iepriekš citās drošās pašvaldībās. Skolēni tiek raustīti, un mācību procesam ieguvumu nav. Kad būsim pārliecināti, ka situācija ir nostabilizējusies, tad arī atsāksim klātienes mācības," skaidro L.Kokina.

Tāpat viņa norāda, ka ideja par iespējamām mācībām ārtelpās vai teltīs izglītības iestāžu pedagogu vidū nav guvusi atsaucību un Cēsu novada skolās patlaban netiks izmantota. Atsevišķi pasākumi ārtelpās, ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus, izglītības iestādēs var tikt plānoti – klases audzināšanas stundas vai sporta nodarbības.

Savukārt, lai vēl vairāk nostiprinātu pārliecību par epidemioloģisko drošību, atsākot mācības klasēs, visu novada skolu 1.-4.klašu pedagogi nākamnedēļ nodos siekalu testus.

Datums: 2021. gada 19. marts