Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kaķupītes dabas takas aprīkošana

Finansējuma avots:
ELFLA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
7296,6 EUR
Kopējās izmaksas:
8107,33 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
31.12.2021
Projekta apraksts:

Projekta mērķi:

  1. Aprīkot jaunizveidoto tūrisma objektu Vaives pagastā, kas atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā - Gaujas nacionālajā parkā.
  2. Regulēt un samazināt antropogēno slodzi, veicināt sabiedrības izpratni par dabiskajām meža ainavām un biotopu saglabāšanu, to procesiem.
  3. Veicināt sabiedrības aktīvā laika pavadīšana dabā, rekreāciju.
  4. Saglabāt daiļdarbu lasīšanas kultūru, kas mūsdienās, īpaši jauniešu vidū arvien samazinās.
  5. Veicināt novada sociālekonomisko attīstību kopumā. 
Kontaktpersona
Evija Atvara
E-pasts
evija.atvara@cesis.lv
Tālruņa numurs
26687719