Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada, Vaives pagasta Rīdzenes un Pūkšerkalna dīķu hidrobioloģiskā izpēte

Finansējuma avots:
VZF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
1954,15 EUR
Kopējās izmaksas:
2057 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
30.11.2020
Projekta apraksts:

Projekta laikā veikta pašvaldībai piederošo Rīdzenes un Pūkšerkalna dīķu ekoloģisko un hidrobioloģisko izpēti, un, vadoties pēc pētījumu rezultātiem, izstrādāt ilgtspējīgu dīķu apsaimniekošanas plānu.

Kontaktpersona
Evija Atvara
E-pasts
Tālruņa numurs
26687719