Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
28 434,62 EUR
Kopējās izmaksas:
171 522,21 EUR
Projekts uzsākts:
12.08.2020
Projekts pabeigts:
11.01.2021
Projekta apraksts:

Projekta laikā plānots veikt Viestura un Satekles ielu posmu (Viestura iela posmā no Zaķu ielas kustības pārvada līdz Slimnīcas ielai) un Satekles ielas (posmā no Viestura ielas līdz Bērzaines ielai) atjaunošanu, lai sekmētu privāto investīciju palielināšanu Cēsu klīnikas rajonā. Viestura un Satekles ielā, saglabājot esošos ielas un ietves parametrus, paredzēta ielas braucamās daļas asfaltbetona segas atjaunošana, reciklējot esošo asfaltbetona segumu un izbūvējot divas jaunas asfaltbetona kārtas. Paredzēts atjaunot arī ielas apmales un esošās ietves, kā arī plānā ir aku, gūliju sakārtošana un horizontālā marķējuma uzklāšana. Posmā gar Beverīnas 12 (ielas kreisajā pusē) un posmā no Glūdas ielas līdz Slimnīcas ielai (abās ielas pusēs) paredzēts saglabāt esošās ielas apmales un ietvi. Ielu atjaunošanas remontdarbi plānots pabeigt jau 2020.gada septembrī. Būvdarbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Imberteh”.

Kontaktpersona
Liene Ozoliņa
E-pasts
liene.ozolina@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818