Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vaives Amatu mājas darbības pilnveidošana

Finansējuma avots:
ELFLA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
5728.30 EUR
Kopējās izmaksas:
6364.78 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
30.06.2018
Projekta apraksts:

Pilnveidota Vaives Amatu mājas darbība ar mērķi sniegt plašākas iespējas apgūt amatus, prasmes, papildinot zināšanas, iesaistīties kultūrvēstures veidošanas procesos, stiprinot iedzīvotāju partnerības iniciatīvu un kopienu attīstību, tādējādi paaugstinot lauku teritorijas potenciālu un pievilcību. Projekta laikā tika iegādāts filmēšanas aprīkojums, programmatūra, aprīkojums virtuālai demonstrācijai, kulinārijas telpai mēbeles, salokāma nojume un galds. Nofilmēti 15 radošo meistarklašu video, kas ievietoti Vaives Amatu mājas YouTube kanālā, tādējādi uzrunājot plašāku sabiedrības daļu ar virtuālās vides palīdzību.

Kontaktpersona
Evija Atvara
E-pasts
evija.atvara@cesis.lv
Tālruņa numurs
26687719