Kosmosa izziņas centra projekts

Aktualitātes:

Projekta "Inovācijas centra izveidošana Cēsīs" komandas darba vizīte Norvēģijā 22.09.2021.
Noslēgusies Kosmosa izziņas centra organizētā nometne "Astronautu akadēmija" 03.09.2021.
Sākta Kosmosa izziņas centra būvniecība 19.07.2021.
Pirmā Baltijas kosmosa industrijas konference BeSpace 15.04.2021.
Kosmosa Izziņas centrs sāk skolotāju apmācību 14.01.2021.
Aicina skolotājus pieteikties apmācībām par “MoonCampChallange" 04.01.2021.
Kosmosa Izziņas centrs rīkos "Moon Camp Challenge" sacensības​ 16.12.2020.
Tiekas topošo Latvijas Inovāciju centru izveides komandas 11.12.2020.

2020. gada 10. augustā Cēsu novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir 2, 15 miljoni eiro, no kurām 1, 64 miljoni eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 289 825 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 214 684 eiro – Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM jomā, piedāvājot inovatīvus risinājumus izglītības un zinātnes popularizēšanai.
Ar līguma noslēgšanu oficiāli uzsākta visu projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošana -  jaunu izglītības programmu, izglītojošu nodarbību un skolotāju apmācības programmu izveidošana un ieviešana, bērnu un jauniešu nometņu, par kosmosa tēmu, organizēšana, skolēnu izglītojošu sacensību organizēšana, dažādu piedzīvojumu aktivitāšu paku izveidošana un piedāvāšana topošā Kosmosa Izziņas centra (KIC) apmeklētājiem, 50 interaktīvu KIC eksponātu izgatavošana, semināru un konferenču, par STEM izglītības jomu, organizēšana, Kosmosa festivāla organizēšana 2023. gadā, u.c.

Cēsu novada pašvaldība šī projekta ietvaros ir parakstījusi sadarbības līgumus ar Norvēģijas kosmosa izglītības centru "Andoya Space Education " un Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU) par KIC ideju īstenošanu. Andoya Space Education  gatavi palīdzēt interaktīvu izglītojošu aktivitāšu, nodarbību un darbnīcu par kosmosa tematiku izstrādē un ieviešanā, bet RTU piedalīsies pie izglītojošu eksponātu izstrādes un izveidošanas. Abiem sadarbības partneriem līgums paredz arī  dalību publicitātes un mērķauditorijas iesaistes pasākumu organizēšanā.

Projekta īstenošanas komandas sastāvā ir projekta vadītājs Pauls Irbins, atbildīgais par centra eksponātiem Ansis Rezgalis, izglītības programmu un nodarbību saturu veido Miks Dzenis, projektu koordinē Elīna Mīļā un sabiedriskās attiecības un publicitāti projektā vadīs Ilze Sestule.

Information in English (.pdf)

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.
 
Projekta numurs: NFI/IC/VIAA/2020/3
Projekta līg.nr.  9-20.2.2.1/3 no 09.08.2020. 
Programma: Pētniecība un izglītība, Inovāciju centri 
 
Projekta kontaktpersona:
Mārtiņš Ruttulis
projekta koordinators
e-pasts: martins.ruttulis@cesis.lv


Paralēli topošā Kosmosa Izziņas centra satura projekta īstenošanai tiek realizēts centra ēkas būvniecības projekts, kur pašvaldība 2020. gada 12. martā noslēgusi līgumu ar pilnsabiedrību "RERE BMV" par Kosmosa centra ēkas projektēšanu un celtniecību Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63. Ēkas celtniecība tiek īstenota ar Latvijas valsts budžeta programmas Emisiju kvotu izsoles instrumenta (EKII) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 11 354 188,46 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 10 065 641,72 EUR,  no tām EKII līdzekļi ir ne vairāk kā 49,6739318 % no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 5 000 000,00. Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir ne mazāk kā 50,3260682 % no projekta attiecināmajām izmaksām,  jeb ne mazāk par EUR 5 065 641,72.

Projektā paredzēts uzbūvēt enerģētiski pašpietiekamu ēku, kurā enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniedz 12.46 kWh/m2 gadā.

Šobrīd turpinās ēkas tehniskā projekta apstirpināšanas process un būvniecību plānots uzsākts 2021. gada otrajā ceturksnī.