Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

Cēsu novada domes pastāvīgā Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja: