Attīstības pārskats

Lēmums "Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu".

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskats.

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskats par 2015. gadu: Rīcību izvērtējums.

Attīstības programmas pamatrādītāji

Attīstības programmas rīcību plāns

Attīstības pārskats par 2016.gadu

Domes lēmums ar Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas un uzraudzības pārskata apstiprināšanu

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS par 2016.gadu