Domes sēde 21.01.2021.

Dokumenti

Domes sēdes audio ieraksts