Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē

Tiesības saņemt vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē ir bērniem:

Lai saņemtu vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē iedzīvotājiem Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par atbalsta piešķiršanu. Iesniegumu par vecāku maksas atlaides piešķiršanu var iesniegt arī elektroniski epakalpojumi.cesis.lv vai valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?)

Vecāku maksām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.

Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.