Medicīnisko izdevumu apmaksa

Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai

Pabalstu piešķir ģimenēm (personām), kuras sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām.


Pabalstu veidi medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir:

Pabalsts kalendārā gada laikā nepārsniedz 75,00 euro vienai personai un 100,00 euro vienai ģimenei, kurā ir vairāk kā viens ģimenes loceklis.
Pabalstu endoprotezēšanas izdevumu daļējai segšanai piešķir 25% apmērā no izmaksām, bet nepārsniedzot 500,00 euro vienai personai trīs gadu laikā.

Pabalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā".

Lai saņemtu pabalstu jādodas uz Sociālo dienestu apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64122908, 64127745