Cēsu pilsētas pansionāts

Cēsu pilsētas pansionāts

Cēsu pilsētas pansionāts izveidots 1994.gada 12.jūlijā. Pansionāta darbu vada un koordinē direktore Inga Gunta Paegle. Agrāk šajās telpās atradās sanatorija "Cīrulīši”, kur ārstējās pacienti ar kuņģa zarnu trakta saslimšanām, blakus atrodas dabīgā avota ūdens un dabīgā minerālūdens ražošanas uzņēmums "Venden”, "Svētavots" dabas parks, Cīrulīšu dabas takas, skaistā Gaujas ieleja, atpūtas komplekss "Žagarkalns”.
 
Klientu ērtībām darbojas:
     
 Interešu pulciņi un aktivitātes:
 
Izvērtējot individuālās vajadzības, klienti tiek nodrošināti ar apģērbu, apaviem, higiēnas priekšmetiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem, podologa pakalpojumiem. Ēdināšana ir 4x dienā, vajadzības gadījumā tiek nodrošināta iespēja uzsildīt ēdienu.
 
Veselības un sociālo aprūpi veic vienota komanda, kuras pamatprincips ir – roku rokā klienta labklājībai.
 
Sociālā aprūpe pansionātā sastāv no 3 blokiem:
 
Sociālās rehabilitētājas Līgas Bieziņas darbības rezultāti: Klienti iemācās patstāvīgi staigāt pēc kustību traucējumiem, uzņemt barību pēc pārciestas slimības, apgūst prasmes pārvietoties ar riteņkrēslu, pārvarēt saskarsmes grūtības, saglabā dziedāšanas un valodas prasmes. 
 
Svarīgs priekšnosacījums veiksmīgas sociālās rehabilitācijas veikšanai ir vides pielāgošana klienta vajadzībām. Kopējs ieguvums šiem klientiem ir lielāka pašnoteikšanās, pozitīvas emocijas, veselības uzslabošanās, uzlabojas atgriezeniskā saite starp klientu un darbiniekiem.
 
Cēsu pilsētas pansionāts
Kovārņu ielā  20, Cēsīs, LV-4101
 
Direktore Inga Gunta Paegle
Tālrunis: 28612043
Direktores vietnieks Andrejs Meistars
Tālrunis: 26537807
Sociālā darbiniece Sarmīte Sverņikova
Tālrunis: 29335195
Galvenā medicīnas māsa Iveta Dimbele
Tālrunis: 22032911
Medicīnas māsu kabinets
Tālrunis: 27774120
 
Rekvizīti:
Reģ. Nr. 90000030574
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Norēķinu konts:
LV72UNLA0004017130349
Ziedojumu konts:
LV50UNLA0050012875440