Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāru Aigaru Ķerpi pa tālruni 64122161 vai e-pastā aigars.kerpe@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece A. ZERNE Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs A. ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Komisijas locekļi S. ZVIRBULE Cēsu novada pašvaldības Administrācijas padomniece juridiskajos jautājumos
  V. KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs