Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konkursa "Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju" komisija

Komisijas priekšsēdētāja I.ZICMANE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks D.OZOLIŅŠ Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Komisijas sekretāre I.ZICMANE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas locekļi E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  V.LUKSTIŅA Cēsu novada Būvvaldes arhitekte
  I.BAMBĀNE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste