Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Komisija brīvo vietu sadalei Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Dzintru Kozaku pa tālruni 29126373 vai rakstot uz dzintra.kozaka@cesunovads.lv 

Komisijas priekšsēdētājs I.RODE Cēsu novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas sekretāre Dz.KOZAKA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības un satura vadītāja
Komisijas locekļi L.CEKULA Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
  I.MALKAVA Bērzaines pamatskolas-attīstības centra metodiķe