Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kokaugu aizsardzības komisija

Kokaugu aizsardzības komisija lemj par koku kopšanas pasākumiem Cēsu novadā, kā arī izskata iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu saņemt atļauju ārpus meža augošu koku nociršanai. 
 
Koku ciršanas atļaujas pieprasīšana
 
Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekti Signi Ķerpi pa tālruni 64161815 vai e-pastā signe.kerpe@cesis.lv.
 
Komisijas priekšsēdētāja S.ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks M.SESTULIS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas locekļi I.DZENE z/s "Kliģeni" parka dārzniece
  A.BUKEJA Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja