Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas Zemes komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Daci Eihenbaumu pa tālruni 64122161 vai e-pastā dace.eihenbauma@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas sekretāre D.EIHENBAUMA Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu darījumu speciāliste
Komisijas locekļi E.LIPARTE Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja kadastra inženiere
  I.SUIPE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
  R.KLĀVA Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja
  V.TIRZMALIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists