Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada medību koordinācijas komisija

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Eviju Atvaru pa tālruni 26687719 vai e-pastā evija.atvara@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs A.MELBĀRDIS Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” sastāvā esošās biedrības “Mednieku klubs Priekuļi” pārstāvis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.PĒTERSONS Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecība Priekuļu nodaļas pārstāvis
Komisijas locekļi Z.ŠPATE Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja
  E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  I.EZERNIECE Latvijas Biškopības biedrības Cēsu nodaļas  pārstāve
  D.KALNIŅA Biedrības “Latvijas Zemnieku federācijas” pārstāve
Komisijas sekretāre E.ATVARA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja