Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

2019. gada 30. maijā
Sēde sākas plkst. 10.00
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov.

Darba kārtība
 
1. Par Cēsu novada domes 2019.gada 30. maija saistošo noteikumu Nr… „Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
 
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

Cēsu novada domes pastāvīgā Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

  • Komitejas priekšsēdētāja Dita Trapenciere;
  • Erlends Geruļskis;
  • Māris Sestulis;
  • Guntis Grosbergs;
  • Ingus Laiviņš;
  • Biruta Mežale;
  • Renārs Sproģis.