Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Gaujas iela 23-15, Līgatnē izsoli

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko elektronisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma – dzīvokļa Gaujas iela 23-15, Līgatnē, Cēsu novadā, kadastra numurs 42119000564 - kopējā platība 47,3 m2, atsavināšanai.

Izsoles sākumcena – EUR 17300,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1730,00.

Izsoles norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 5. maija plkst.13.00 līdz 2022. gada 6. jūnijam plkst.13.00.

Izsolēm pretendenti var reģistrēties no 2022. gada 5. maija plkst.13.00 līdz 2021.gada 25. maijam plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Cēsu novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles NOTEIKUMI.

Tālrunis uzziņām 29181845.